going blind installasjon i vindusgalleriet By the Way i Bergen sentrum. De 2 vinduene som vender mot Lars Hillesgt ble dekket med en plastfilm med frostmønster av typen som blir brukt på baderomsvinduer, kjellervindu etc. for å hindre uønsket innsyn. Våtromsfilmen er ment å illudere glass med struktur. Ca. 10 cm innenfor vinduene ble det hengt opp 2 oppforstørrete synstestskjemaer med bokstaver.

På avstand kunne man lese nesten alle bokstavene, men når man nærmet seg fløt skriften ut og det ble kun mulig å se de største bokstavene.

Installsjonen ble også vist i Norsk Billedhoggerforenings Galleri III i Oslo januar/februar 2000.

Kunst ved veien (bergens tidende: fredag 22. oktober 1999)

Going blind installation in the window gallery By the way, Bergen October / November 1999.
The 2 windows facing Lars Hilles gt were covered with wet-room plastic film with frost-pattern, made to prevent people from looking in. 10 cm behind the two glass windows were placed two enlarged see-test form with letters.
From the distance it was possible to read almost all of the letters, but as you walked towards the windows the letters disappeared, and you could only read the big letters.

This installation was also shown in Gallery III in Oslo January/February 2000

For more information about the gallery By the Way www.galleribtw.no