centrum bingo installasjon i forbindelse med vestlandsutstillingen 1999.( 5 steder, 5 installsjoner.) Bergen Kunstforening 18. februar til 7. mars. Det som er med; lysboks med teksten Centrum BINGO og plastfilm på tre vinduer med teksten BINGO. Plassering: I passagen mellom Bergen Kunstforening og Rasmus Meyer. Lysboksen ble plassert over sideinngangen til Kunstforeningen, og vinduene i intimgalleriet får påskriften; BINGO.

Forskjell og verdighet ( Bt kritikk, Øystein Hauge )

Centum Bingo installation, the west coast exhibition 1999. ( 5 places, 5 installations ) Bergen Fine Art Society 18 February - 7 March . One light-box with the text CENTUM BINGO were placed above the side entrance of the Fine Art Society. This entrance are normally only used by the staff and the administration.

The two windows beside the entrance belongs to the commission gallery of the Fine Art Society. They were covered up from inside and had the text BINGO. It looked like a small part of the building and the gallery space were rented out to a bingo company.