til salgs! installasjon i Stavanger Kunstforening 24. mars - 6. april 1999. (Vestlandsutstillingen 1999 "5 steder 5 installasjoner").

Det som er med; en til salgs banner med teksten: TIL SALGS! Tlf: 52 89 23 59 K-Invest Eiendom. Plassering: på fasaden over inngangen til kunstforeningen. K-INVEST Eiendom er et fiktivt eiendomselskap. Bortsett fra de 4 første tallene er telefonnummeret også fiktivt.

Kunstforeningen er nå "til salgs" (RogalandsAvis mandag 12.april 1999)

For sale! (til salgs!) Installation at Stavanger Fine Art Society 24 March -6. April 1999. ( The West coast exhibition; 5 places 5 installations )

One white banner with the text; TIL SALGS! Tlf; 52 89 23 59 K-Invest Eiendom, were placed above the main entrance of the building. The company K-Invest Eiendom were non-existent , and apart from the first six numbers, the telephone number also were non-existent.
If someone tried to call the number they would be notified that the number were non-existent.