Skarp h°yre/skarp venstre maleri installasjonen i Arendal kunstforening 4.2-19.2 2006.