showdown installasjon som blir vist i forbindelse med Norsk SkulpturBiennale, Lillehammer Kunstmuseum 9.02 - 10.03 2002.

Installasjonen består av ca. 85 gjennomsiktige klistremerker plassert i vinduene til kafeen, som vender ut mot Stortorget og Kirkegaten. Klistremerkene er av typen; "Simulated Bullet Holes... for funny effects!"

Showdown an installation that was shown at the Norwegian Sculpture Biennale, Lillehammer Art Museum 9.02 - 10.3 2002. The installation consist of 85 stickers placed in the windows of the museums restaurant/cafeteria. The restaurant is located on the corner between the market squire and Kirkegaten. The stickers are original made in Taiwan and can be bought in some bookstores and toyshops. They come with this title; "Simulated Bullet Holes! for funny effects!" The title of the installation indicates a meeting in the wild west, or that there has been an attack at the museum.

 
 
Norsk Skulpturbiennale 2001

Stenersenmuseet 25.10-30.12.01

Lillehammer Kunstmuseum 09.02-10.03.02

Kunstnere:kristina braäin-philipp dommen-helen eriksen-öyvind pål farstad-gisle harr-knut henrik henriksen-eli katharina kjönsberg-martine linge-ebba moi-terje nicolaisen-mari röysamb-hans hamid rasmussen-arne rygvold-erik snedsböl-daniel östvold-marthe aas.

Kurator: Maaretta Jaukkur