Kunstnersenter med ny profil

 
    Å vise det som skjer, her og nå, er Agder Kunstnersenteres nye profil. Ny daglig leder er også på plass.

Av Kåre Stoveland

Foto: Lars Hoen

KRISTIANSAND: Denne uken starter den første av Agder Kunstnersenters nysatsinger. Prosessutstillinger har de kalt fenomenet der en eller flere kunstnere skaper sin kunst direkte i utstillingslokalene. Publikum inviteres til å følge prosessen hele tiden - og spørsmål og samtale med den skapende kunstneren er ikke bare tillatt, men også ønsket.

Det blir den nye daglige lederen, 28 år gamle Ingrid Norum, som får i oppgave å gjennomføre Kunstnersenterets nye profil. Norum, som er oppvokst i Trøndelag, er utdannet kunsthistoriker og startet i sin nye jobb 1. juli i år. Tidligere har hun vært ansatt som museumspedagog ved Nordnorsk Kunstmuseum i Tromsø.

- Jeg har ingen tilknytning til Sørlandet, men fikk så mange positive signaler fra bekjente her nede at jeg søkte stillingen. Det er første gang Agder Kunstnersenter, som jo er en kunstnerstyrt organisasjon, har ansatt en kunsthistoriker, ikke en kunstner eller kulturarbeider, som daglig leder.

- Vil det merkes i fremtiden?

- Vi får se. Det er jo styret, der kunstnerne er i flertall, som trekker opp retningslinjene for den daglige driften som jeg er satt til å passe. Og som du kanskje vet har styret, med billedkunstneren Solfrid Mortensen som leder, kommet med nye visjoner for driften.

Det viktigste nye som skjer i Kunstnersenteret - eller Galleri 9 som det også kalles - er såkalte prosessutstillinger. Rent konkret betyr det at en kunstner inviteres til å arbeide direkte med sin kunst i galleriets lokaler i tre til fire uker av utstillingsperioden. Galleriet er åpent for publikum hele tiden slik at den som ønsker det, kan følge den skapende prosessen. Det er meningen å arrangere to slike utstillinger årlig. Innimellom blir det salgsutstillinger for bl.a. Agder Kunstnersenters egne medlemmer, ca. 130 billedkunstnere og kunsthåndverkere fra de to Agderfylkene.

Første prosessutstiller er Øyvind Pål Farstad som bor og arbeider i Bergen. Han har flere utstillinger bak seg og har de siste årene konsentrert seg om stedsrelaterte installasjoner som legger seg tett opp til virkelighet og historiske fakta. Arbeidene hans har ofte et sosialt/politisk innhold. I prosjektet «Sabotage» som starter i Kunstnersenteret denne uken, tar Farstad utgangspunkt i «eksplosjonene» i tegnefilm og tegneserier. Det store, underliggende spørsmålet er hva kunst egentlig er i stand til å utrette i dagens samfunn.

NYSKAPENDE: For øyeblikket er utstillingslokalene tomme, men i fremtiden er det her den nyskapende kunsten vil bli vist, mener nytilsatt daglig leder i Sørlandets Kunstnersenter; Ingrid Norum.

Til våren blir det ny prosessutstilling ved Roald Andersen d.y. og Morten Liene.

- Dette er en sjelden utstillingsform i dagens Norge. Den er krevende, både for kunstneren og for publikum. Vi har bl.a. invitert skoleklasser som jo etter dagens læreplaner skal møte kunstnere i arbeid, sier Ingrid Norum.

- Hva skiller Agder Kunstnersenter og andre utstillingsinstitusjoner?

- Det spesielle ved et kunstnersenter som dette er at vi presenterer den kunsten som skjer her og nå, med levende kunstnere midt iblant oss. For meg, som kommer fra et kunstmuseum der virksomheten er mer tematisk og historisk, er dette meget spennende. Med satsingen på prosessutstillinger vil vi også få fram kunst som er mer samfunnsengasjert og politisk enn tilfellet ofte er på vanlige salgsutstillinger i ordinære kunstgallerier.

- Folk kjøper kunst som aldri før - er det en økonomisk overklasse du arbeider for?

- Det kan jeg aldri tro. Det er riktig at noen kunstnere får seg et navn og selger godt. Men flertallet av norske kunstnere tror jeg lever et hardt liv rent økonomisk der stipendie-søknader en en forutsetning for å overleve. Dessuten er mye av den nye kunsten ofte av konseptuell karakter - d.v.s. at selve konseptet er av samfunnskritisk eller politisk karakter, og det er ikke særlig salgbart. I hvert fall ikke i form av et norgesglass med døde rotter. Det er i hovedsak de offentlige kunstinstitusjonene som presenterer den nye kunsten, salgbar eller ikke, mens billedgalleriene tilhører det private næringslivet og stiller ut vakre og salgbare ting. Skal sørlendingene se nyskapende kunst, bør de gå i Agder Kunstnersenter, Sørlandets Kunstgalleri og Christianssands Kunstforening skulle jeg tro - selv om jeg kjenner lite til den siste institusjonen.

- Hva er ditt førsteinntrykk av det bildende kunstlivet på Sørlandet?

- Det virker solid og flott. Men fordi vi ikke har noen egen, høyere kunstutdanning på Sørlandet, er alderen på våre medlemmer forholdsvis høy. De unge kommer i liten grad tilbake etter endte studier. Det må være et mål å få til høyere kunstutdanning ved det kommende universitetet på Sørlandet, sier den nye kosten i Agder Kunstnersenter.

10:22, 2. oktober 2002