Morsdag.Farsdag. installasjon i krypten ved Hordaland Kunstsenter.21.februar-16. mars 2003.

"Boksetrening gir deg økt kondisjon, økt fettforbrenning og styrketrening for hele kroppen på rekordtid! På grunn av dette gir boksetreningen en fin grunntrening, en god oppvarming, eller rett og slett en rask og effektiv treningsøkt for hele kroppen."

( sitat fra produktkatalogen til Sport Supply )

Nærkamp med foreldre ( BA 21.2 -03 )

Se-og bli selv overvåket ( Bergens Tidende 23.2 -03 )

PRESSEMELDING For utstillingsperioden 21. februar - 16. mars, med åpning 21 februar kl. 19.00 Hordaland Kunstsenter.

I Vibeke Jensens første utstilling i Bergen retter hun søkelyset på hvordan det å beskytte seg ofte er forbundet med å ta risikoer. Hennes utstilling Mirror_Scope er et prosjekt hvor hun inkluderer arbeidene: GUN shots, Control Console, Secret Eye, og ”snudde du deg”. GUN shots er en serie abstraherte fotografier av skytevåpen. Fotografiene setter søkelyset på glorifiseringen av skytevåpen, ved å fotografere de på en tiltrekkende fargebakgrunn og kopiert på høyglanset papir som vi kjenner fra reklamens verden. Utstillingen er ellers spesialredigert for Hordaland Kunstsenters lokaler, hvor de besøkende blir en integrert/eksponert del av utstillingen. Control Console er et overvåkningsprosjekt gjort delvis på 38. gate i New York City, og i virkelig tid i Bergen. Publikum ser, og blir selv sett, i denne installasjonen. Paranoia, spionasje, observasjon og kikking er også temaer i arbeidene Secret Eye og ”snudde du deg.” Det elektroniske øye og det interaktive lydarbeidet gjenspeiler teknologiens og overvåkningens stadig økende tilstedeværelse i våre daglige liv. Vibeke Jensens utstilling stiller aktuelle spørsmål rundt innskrenkninger av individets demokratiske rett til individuell frihet.

Fra Salen med Vibeke Jensen til Krypten med Øyvind Pål Farstad beveger betrakter seg fra en debatt konsentrert rundt den ’offentlige’ svære til mer private og hjemmelige konfrontasjoner. Utstillingen Morsdag. Farsdag. er en rekonstruksjon av et tenkt treningsrom hvor noen trener mot en forestående nærkamp. Sentrert i utstillingen henger to boksesekker, en hver med tekstene: ”Mamma” og ”Pappa.” Publikum blir også konfrontert med muligheten for selv å fysisk ta Pål Øyvind Farstads installasjonen i bruk. Boksesekkene kan man slå, sparke eller klemme på. Her kan betrakterne ta ut sine eventuelle frustrasjoner eller aggresjoner over for sine egne foreldre eller sin egen fars/morsrolle.