Monument (gjenoppbygging) 2004

I 1994 laget jeg skulpturen Monument.( se bilde )Den ble laget i løpet av våren, i forkant av søknadsfristen til Kunstakademiene. Etter at den var dokumentert med dias ble den av ulike grunner, blant annet pga flytting fra et atelier til et annet, dumpet i en container. Diasene ble brukt i mine søknader til de tre kunstakademiene våren 1994, og den var et viktig bidrag til at jeg kom inn på Skulpturavdelingen ved Statens Kunstakademi i Oslo samme år.

I arbeidet Monument (gjenoppbygging) 2004 har jeg laget en ”ny” skulptur, fritt etter dias og hva jeg husker fra byggingen av skulpturen for nesten nøyaktig ti år siden. Dette arbeidet er laget spesielt til utstillingen SKULPTUR 1. desember 2004, i regi av Vestlandske Kunstmisjon.WWW.KUNSTMISJON.COM

Monument ble den siste skulpturen jeg laget, i en tradisjonell forståelse av skulpturbegrepet. Jeg ser ikke på dette som bare et forsøk på å gjenoppbygge skulpturen, men også å gjenoppleve tilstanden jeg var i under ”skapelsen” i 1994.