Kampanje er en installasjon i Stamsund i Lofoten, som ble vist i forbindelse med Stamsund Internasjonale teaterfestival i perioden 27.5 - 1.7 2003. Installasjonen bestod av 5 identiske plakater i størrelsen 70 ganger 100 cm.

Plakatene ble plassert på 5 forskjellige steder i langs hovudgaten i Stamsund. Teksten på plakatene var slik; 0,- TOLERANSE Gjelder kun i perioden 27.5-1.6 2003.Datoene viser til det tidsrommet festivalen varer. Kampanjen forteller at det er et "Gratis tilbud" på toleranse så lenge festivalen varer, men dersom man leser teksten som Null Toleranse skifter det til en mulig motsatt betydning.

Campaign ( Kampanje ) ( 2003) Five identical posters were put up around the main street of the little village of Stamsund in Lofoten during Stamsund International Theatre festival in 2003. The text on the posters said; 0,- TOLERANSE Gjelder kun i perioden 27.5-1.6 2003 ( 0,- TOLERANCE Only in the period of 27.5 -1.6 2003 ) The dates on the posters were refering to the period when the festival took place. The campaign implied that tolerance was offered for free during the festival. But if you read the text as Zero-tolerance, it changes to the a possible opposite meaning.