gud vil jeg skal være et solskinnsbarn, et solskinnsbarn, et solskinnsbarn.

 Installasjon i Galleri 21:25 på vestbanen våren 1995.