Going underground Øyvind Pål Farstad sitt bidrag til utstillingen "street level: Nygrdsgaten Bergen 2000". Ved hjelp av skilting fra Oslo Sporveier har han "flyttet" en T-banestasjon fra Oslo til Nygårdsgaten i Bergen.

En undergrunnsbane er noe man forbinder med "storbyen", som The Underground i London og Metro i Paris. Nygårdsgaten i Bergen er i dag det mest "urbane" området i byen; foruten den mest traffikerte gaten kan den by på et utvalg av restauranter, kafer, bruktbutikker, innvandrerbutikker osv. En del av Nygårdsgaten kan oppleves som et Grunerløkka "wannabe", men mangler en T-banestasjon som kan heve storbyfølelsen. Undergrunnen har også en stor plass i film, musikk og popkultur, enten som kulisser eller som metafor.

Going underground an installation in connection with the exhibition "Street level, Nygårdsgaten Bergen 2000". With the help of signs from Oslo Sporveier, one underground station was moved from Oslo to Nygårdsgaten in Bergen.

The underground is something you will connect with the BIG CITY, like the underground in London and the Metro in Paris. Nygårdsgaten in bergen is today the most urban part of the city, beside its heavy traffic it provides a number of restaurants cafes , second hand shops, and immigrants shops etc.
Some small part of the street can be seen as an "Oslo Wannabe", but do not have the Underground Station that could have made the Big city feeling more real.

For more information about Street Level ; www.streetlevel.de

A documentary film about the project street level was made by Piraya Film A/S and screened at TV2 October 2001

street level Nygårdsgaten BERGEN 2000

12.august - 9.september

Street level - Nygårdsgaten er et internasjonalt kunstprosjekt som tar i bruk det urbane offentlige rommet. 12 kunstnere fra Nederland, Tyskland, Sverige og Norge gjør prosjekter som er integrert i gatemiljøet i hele Nygårdsgaten. Det arrangeres også et spotlight-program som spenner fra improvisert teater og konserter til gjesteforelesninger. På street levels prosjektsentral i det gamle BT-bygget i Nygårdsgaten 5 finner du informasjon om spotlight-programmet og om kunstnernes arbeider.

Walter van Broekhuizen(NL) Tina M. Buddenberg(N) Øyvind Pål Farstad(N) Inga Paas(D) Milou van Ham(NL) Stefan Lundgren(S) Pfelder(D) Robert Sot(PL) Stefan Schroder(D) Æsa Bjørk Thorsteinsdottir(ISL) Gabriele Nagel(D) Kasimir Sonntag(D)

Første street level prosjekt foregikk i Photenhauerstrasse i Dresden i 1998. For mere utfyllende stoff om utstillingen i Bergen og Dresden se på street level sin egen side på adressen: www.streetlevel.de