en god start installasjon vist i forbindelse med Norsk Skulptur Biennale 2001 på stenersenmuseet i Oslo. 25.10-30.12 2001.

Det som er med: En barnevogn av merket Brio ca 85 modell.

Plassering: Når väret tillater det blir barnevognen plassert rett utenfor inngangen.Når det regner eller snör blir vognen plassert rett innenfor inngangsdören, under skiltet med åpningstider osv.

Man skal få inntrykk av at vognen tilhörer en av de besökende til utstillingen. Den skal også gi inntrykk av at det kanskje ligger et barn I vognen. Arbeidet er ikke merket med noe skilt; tittel / kunstner osv. Dette blir  bare angitt på oversikten over arbeid på utstillingen.

Under vognen og I vognnettet ligger det ting som kan gi signal om familiens usunne livsstil og en mulig omsorgssvikt ovenfor barnet. Intensjonen er blant annet at publikum som passerer barnevognen, skal ta med seg et ubehag på vei inn I galleriet. Dette ubehaget kan innebäre en bekymring for barnet og en undring på hvem som eier barnevognen, og mulige foreldre til barnet.

A fresh start ( en god start ) an installation that was shown at the Norwegian Sculpture Biennale 2001, Stenersen museum in Oslo 25.10-30.12-01.
It consist of one brio baby carriage model 85.

When the weather was ok the carriage was placed outside the entrance of the museum. When it was raining or snowing it was placed right inside the entrance, under the sign of the opening hours.The work was not marked with a title or the artists name, only on the list over works in the exhibition. Maybe somebody visiting the exhibition has left it there untended. In this carol I placed things that doesn't go well together with raising children, and this may indicate that "our little family" isn't doing so well. The work is supposed to awake a kind of uneasy feeling among the visitors entering/leaving the exhibition, leave them wondering who are the parents? Where is the child?

 
Norsk Skulpturbiennale 2001

Stenersenmuseet 25.10-30.12.01

Lillehammer Kunstmuseum 09.02-10.03.02

Kunstnere:kristina bræin-philipp dommen-helen eriksen-øyvind pål farstad-gisle harr-knut henrik henriksen-eli katharina kjønsberg-martine linge-ebba moi-terje nicolaisen-mari røysamb-hans hamid rasmussen-arne rygvold-erik snedsbøl-daniel østvold-marthe aas.

Kurator: Maaretta Jaukkuri