china palace installasjon i forbindelse med utstillingen Cargo i Balestrand, Sogn og fjordane sommeren 1998. Fire studenter fra Kunstakademiet i Bergen stilte ut i og ved Ekspedisjonsbygget på kaien i Balestrand sentrum. Det som er med: En lysboks med teksten; China Palace.En rødmalt dør og vinduslister. Dekor i vinduene. Bak døren er det et rom på ca. 3 ganger 3 meter. Dette lokalet er i bruk som lager for en av de lokale kafene. Restaurantskiltet skal gi publikum en illusjon av en "virkelig" restaurant, et sted som ennå ikke har åpnet eller et sted som muligens allerede har stengt for godt.

China palace installation in the village of Balestrand in Sogn in Norway during the summer of 1998.

Four students from the Art academy in Bergen were invited to do an exhibition inside and outside the old FSF general office building down by the harbour in Balestrand. One light box with the text China Palace were placed above the door facing the fjord. Behind this door there were a small room in use as a storage space for a local restaurant.The restaurant sign were supposed to give the illusion of a real restaurant, still not open for the public or closed down already.