En sterk kunstopplevelse i Bergen Kunstforening-sponset av felleskjøpet

Kunst med sus i

Dekning av bildende kunst opptar kun sporadisk Bondebladets spalteplass, men det finnes unntak:

Avgangsutstillingen for studentene ved Bergens Kunstakademi er et slikt, der vi via en vennlig tipser fikk hint om at det i år var et bestemt verk av mulig interesse for vår leserkrets. Og ganske riktig: Sett fra et landbrukssynspunkt var det noe kjent og for mange kjært over verket "sats"- bygd opp av blant annet 40 maursyrekanner, stilt til disposisjon fra Felleskjøpet. Kunstneren bak installasjonen er Øyvind Pål Farstad - en 32-åring fra Lepsøy på Sunnmmøre, nå bosatt i Bergen. Til sitt bidrag har han foruten de 40 maursyrekannene med gjærlås, benyttet fire europaller, 1000 liter vann, en kilo gjær, 160 kg sukker og 40 pakker erter. Ekte saker med andre ord. Det hele ble da også den reneste lydskulpturen som sørget for hjemmekoselig susing og putring i Bergens Kunstforening så lenge utstillinga varte.

Meningen med det hele? Tja det er opp til deg sjøl kjære leser: - Jeg ønsker reaksjoner - å gi folk en uventet opplevelse, er Øyvind Farstads budskap i utstillingsprogrammet. Utover det , avslår kunstneren bestemt å komme med tolkninger. Noen prislapp på kunstverket fantes heller ikke, da den bokstavelig talt sterke kunstopplevelsen av forståelige grunner ikke var til salgs. Likeledes er det noe uklart hva som er skjedd med verket. Uansett er Farstad i alle fall en moderne kunstner som neppe kan beskyldes for å bevege seg himmelhøyt over almuens hverdag i valg av virkemidler!

Arne Åsen

Bondebladet